Решите неравенство log11(8x^2+7)-log11(x^2+x+1)>=log11(x/(x+5)+7)

Задание ЕГЭ

Решите неравенство log_{11}(8x^{2}+7)-log_{11}(x^{2}+x+1)\ge log_{11}(\frac{x}{x+5}+7).

Решение

Решение:

Решите неравенство log11(8x^2+7)-log11(x^2+x+1)>=log11(x/(x+5)+7)

Ответ: (–∞; –12] ∪ (-\frac{35}{8}; 0].

Твоя школа