Решите уравнение: (3√(3+√8))^x+(3√(3-√8))^x=6

Задание ЕГЭ

Решите уравнение:

Решение

Решение:

Решите уравнение: (3√(3+√8))^x+(3√(3-√8))^x=6

Твоя школа